Individuelle bidrag


2022:

EU's økonomiske politik - i lyset af Corona-krisen. Samfundsøkonomen 2022:1:17-27


2021:

Forskningsetik brydes også i registeranalyser - tre eksempler herpå. Økonomisk Ugebrev Finans 19. dec. 2021 (Nr. 40, 27. Årgang) Se henvisningen side 8.


2019:

EU's økonomiske spilleregler er forældede. UDENRIGS maj 2019: 30-35 (sammen med Jørgen Rosted)


2018:

Fundamentet under EU vakler. Magasinet Europa. 12. okt. 2018

Boligbeskatningsaftalen af 2. maj 2017. Økonomi & Politik 2018:2:86-100


2016:

Er Danmark skyldig i tortur af Irak-fanger? Point of View International. 4. aug. 2016


2015:

EU og udbudsøkonomi. Kritisk Debat 15. okt. 2015 

Den græske krise - og Tysklands korsfæstelse af Europa. Tiderne Skifter

Produktivitetskommissionen - en analyse. Del 1: Generel del. Økonomi & Politik 2015:88:1:84-92

Produktivitetskommissionen - en analyse. Del 2: Produktivitetsmål og uddannelse. Økonomi & Politik 2015:88:1:93-106


2014:

Finanskrisen - kleptokratiets konsekvens. Ny, udvidet udgave (2. udgave). Tiderne Skifter.

Krisen: Finansministeriets rolle og journalistens, kap. 5 i: Buch, R. og M. Verner 2014. Krisen i økonomi & journalistik. Ajour

Rangvid-udvalgets rapport - en analyse. Samfundsøkonomen Maj 2014 - nr. 2

Produktivitetskommissionens analyse af produktivitetsudviklingen i detailhandlen. Marts 2014


2013:

Finanskrisen - kleptokratiets konsekvens. Tiderne Skifter (se under fanebladet: Finansbog)

Arkitekttur og det kvalitative liv, i: Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg 2013. Kan vi tegne et nyt land?, side 36-39.


2012:

Finanspolitik som stabiliseringspolitisk redskab. Jubilæumsskrift. De økonomiske Råd 1962-2012, side 49-61. København

EU's nye tilsynsregler - hvad kan vi lære af erfaringer fra finanskrisen? Finans/Invest Nr. 8, dec. 2012

EU's nye tilsynsregler - hvad kan vi lære af erfaringer fra finanskrisen? Finans/Invest Nr. 8, dec. 2012

Uddannelsers samfundsøkonomiske betydning og politisk rådvildhed - en farlig cocktail. Økonomi & Politik 2012:2:14-24

Styr Finanspagten demokratisk! Notat 2012:3-4 

Og det hertil hørende udvidede notat:

Finanspagten - perspektiver og centrale punkter, maj 2012


2011:

Den finansielle krise og kreditvurdringsbureauernes medvirken - hvad kan vi lære heraf? Samfundsøkonomen 2011:6:34-40


2010:

Kritikken placeres det rigtige sted. Samfundsøkonomen 2010:6:22-27

Historisk uansvarlig finanspolitik og rådgivning. Samfundsøkonomen 2010:2:9-14

Fokus på offentlig gæld slører debatten. Vision 2010:2:8-9


2009:

Gørding var vores barndoms by. Festskrift til Thorkild Thejsen 19. nov. 2009

Undervisningsministeriet: autoritet i forfald - Udfordringer i relation til den danske folkeskole. Pædagogisk Orientering September 2009

Arbejdsløsheden bliver langvarig. RÆSON 16. sep. 2009


2008:

PISA-2006: hvad nyt? Samfundsøkonomen 2008:6:20-25

Foghs økonomiske uansvarlighed. Vision 2008:4:14-15

Fogh overhørte Nationalbankens advarsler - og nu kommer regningen! RÆSON 2008:2:66-69

Grønland - nye samfundsøkonomiske perspektiver. Indblik Nu 18. nov. 2008

De nationale it-tests: den første evaluering af afviklingen. Samfundsøkonomen 2008:2:37-42

Finanspolitik, vismænd og troværdighed. Samfundsøkonomen 2008:1:15-19


2007:

De nationale IT-baserede obligatoriske test - endnu et flop? Samfundsøkonomen 2007:2:15-19

De nationale it-baserede obligatoriske test. Sproglæreren 2007:2:9-12

Ikke normale faglige analyser. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning 2007:2:175-76

Grønlands økonomi - utopi, realiteter og en nordatlantisk sammenligning. Samfundsøkonomen 2007:1:5-9

Ikke normale faglige analyser. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning 2007:1:5-9


2006:

PISA-2003 og skolestørrelser. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning 2006:43:593-98

Ingen saglighed bag skolepolitikken. Skolebørn 2006:10-20

Fra bondedreng til vismand. Lokal-årbogen 2006. Lokalhistorisk forening for Bramming Kommune, side 75-82. Brammning

Studies of Personal Income Distribution in Denmark - A Critical Review. Danish Journal of Economics 2006:144:249-78

Økonomisk Samfundsbeskrivelse. Arbejdsmarkedet og den danske flexicurity-model. Academica. (lærebog)

Velfærdskommissionens slutrapport. Samfundsøkonomen 2006:3:4-9

Fremtidens udfordringer - i lyset af Velfærdskommissionens arbejde. i: Teknologi-rådet 2006. Velfærd fremover - en udfordring. København, marts 2006

Velfærdsdilemmaet og debatkultur. Discussion papers on Business and Economics. No. 3/2006

Velfærdskommissionens slutrapport - ufærdigt arbejde. Discussion papers on Business and Economics No. 2/2006

Velfærdskommissionens tekniske analyserapport - velfærdsdilemmaet og andre dilemmaer. Discussion papers on Business and Economics No. 1/2006


2005:

Velfærdskommissionens analyse af finanspolitisk holdbarhed - før og nu. Nationaløkonomisk Tidsskrift 2005:143:230-242

Økonomisk Samfundsbeskrivelse. Demografi, 4. udg. Systime Academica. (lærebog) 

Ytringsfrihed for universitetsudsatte. Stud. jur. 2005:61:38-39

PISA-2003:hvad den sagde, og hvad den blev taget til indtægt for. Samfundsøkonomen 2005:2:15-19

Erhvervsudviklingen på Fyn. Economic Discussion Papers No. 3/2005. (genudgivelse af den beslaglagte version fra 2003)

PISA-2003: Hvad kan der konkluderes? Institut for Regnskab og Finansiering. Working Paper No. 02/2005

Velfærdskommissionens analyse af finanspolitisk holdbarhed - er den holdbar? Institut for Regnskab og Finansiering. Working Paper No. 01/2005


2004:

Studies of Personal Income Distribution in Denmark. A Critical Review. Department of Accounting and Finance. Working Paper No. 02/2004

Boligmarkedet - skævt og ineffektivt. Nationaløkonomisk Tidsskrift 2004:142:179-89 og 194-95

Boligmarkedet - skævt og ineffektivt. En metodologisk kritik. Institut for Regnskab og Finansiering. Working Paper No. 01/2004


2003:

Erhvervsudviklingen på Fyn - og seneste analyse af denne. Nationaløkonomisk Tidsskrift 2003:141:421-24 og 432-33

Erhvervsudviklingen på Fyn. Economic Discussion Papers No. 3/2003. (publikationen, der blev beslaglagt af universitetet, men som de blev tvunget til at genudgive i 2005)

Økonomisk Samfundsbeskrivelse. Nationalregnskab, betalingsbalance og udenrigshandel, 4. udg. Systime. (lærebog)


2002:

Indkomstfordeling i Danmark med særligt henblik på metodiske spørgsmål. Economic Discussion Papers No. 11/2002

Livsindkomstfordeling i Danmark med særligt henblik på metodiske spørgsmål. Economic Discusson Papers No. 10/2002

Økonomisk Samfundsbeskrivelse. Pris- og mængdeindeks, 2. udg. Systime. (lærebog)


2000:

Økonomisk Samfundsbeskrivelse. Nationalregnskab, betalingsbalance og udenrigshandel, 3. udg. Systime. (lærebog)

Danmark og ØMU'en: Politiske og økonomiske aspekter. Historie og Samfundsfag 2000:4:20-24

Økonomisk Samfundsbeskrivelse. Pris- og mængdeindeks, 1.udg., 2. oplag Systime. (lærebog)

Økonomisk Samfundsbeskrivelse. Demografi, 3. udg. Systime. (lærebog)

Ulighed og økonomisk teori. Hvordan måler vi ulighed og hvordan ser den ud i Europa? i: Sørensen, S., K. og L. G. Johansen (red.). Ulighedens Pris. Social ulighed og sundhed. Socialpolitisk Forlag 2000:23-37


1999:

Økonomisk Samfundsbeskrivelse. Økonomisk Fordeling. Systime. (lærebog)

Hovedstadsområdet - hvad sker der, hvad gør vi? Administrativ Debat 1999:1:18-23


1998:

Økonomi og magt. AKF Nyt 1998:4:35-37

Økonomiske problemstillinger i Grønland. Samfundsøkonomen 1998:8:13-19

Økonomisk Samfundsbeskrivelse. Nationalregnskab, betalingsbalance og udenrigshandel, 2. udg. Systime (lærebog med CD-ROM)

Økonomisk Samfundsbeskrivelse. CD-ROM i demografi. Systime. (CD-ROM til 2. udg.)

TEMA. Informationsteknologi i de videregående uddannelser. CD-ROM mediet vil ændre undervisningen. Stud. Samf. Foreningen. djøf


1997:

The Danish Metropolitan Area - any problems? i: Sørensen, C. (red.). Empirical Evidence of Regional Growth: The Centre- Periphery Discussion. Copenhagen

Økonomisk Samfundsbeskrivelse. CD-ROM i Nationalregnskab, betalingsbalance og udenrigshandel. Systime. (CD-ROM til 1. udg.)

Økonomisk Samfundsbeskrivelse. Demografi, 2. udg. Systime. (lærebog)

Politik, ekonomi, valuta - hur sker integration? i EUROJo'rål?: 9 inlägg i debatten om EMU. Stockholm feb.

1997 

Økonomisk, monetær og politisk union - hvordan hænger integrationsprocessen sammen? i: EU, EMU och Europas framtid, side 96-31. (EMU-seminarium på Rönneberga Kursgård 9. - 10. feb. 1997)


1996:

Konjunkturmodeller og AGE-modeller - forskelle og ligheder. Nationaløkonomisk Tidsskrift. Festskrift til Anders Ølgaard 1996:109-114

Rådet for Europæisk Politik. EF-projektet: hvis projekt?, 1996:85-86

Europe Blanche. How can these changes be financed: i: Europe Blance XVIII:108-111. (papir fremlag i kollokviet: EUROPE BLANCE XVIII, Madrid 18. - 19. okt. 1996)


1995:

Economic and Monetary Union in the EEC. Lessons from Earlier Unions in Europe. (papir fremlagt på: Regional Science Association 35th European Congress. Odense University, August 21. - 25., 1995)

Økonomisk Samfundsbeskrivelse. Pris- og mængdeindeks. Systime. (lærebog)

Økonomisk Samfundsbeskrivelse. Nationalregnskab, betalingsbalance og udenrigshandel. Artikelsamling. Systime

Økonomisk Samfundsbeskrivelse. Nationalregnskab, betalingsbalance og udenrigshandel. Systime


1994:

Demokrati i medlemsbaserede organisationer - med Nykredit som eksempel, i: Foreningen for Andelsstudier. Årsskrift 1994:55-81

Hvorfor føderalisme?, i: Demokrati, føderalisme og nærhed. Rådet for Europæisk Politik. København 1994:13-20

I Folkets Navn, i: Heurlin, B. (red.). Danmark og Den Europæiske Union. Forlaget Politiske Studier 1994:149-158

Danmarks Europapolitik og Den Europæiske Unikon - den økonomiske dimension, i: Heurlin, B. (red.). Dnamark og Den Europæiske Union. Forlaget Politiske Studier 1994:91-101

Danmarks Europapolitik og Den Europæiske Union - den økonomiske dimension. Årsberetning 1993. Odense Universitet 1994:50-54


1993:

På vej mod borgernes Europa? Finansåd til unge: Velfærdsstaten år 2000. Aug 1993, side 14.11-14.15

Økonomisk Samfundsbeskrivelse. Artikelsamling I. Systime. (lærebog)

Økonomisk Samfundsbeskrivelse. Økonomisk Politik. Systime. (lærebog)

Økonomisk Samfundsbeskrivelse. Nationalregnskab, betalingsbalance og udenrigshandel. Systime. (lærebog)

Økonomisk Samfundsbeskrivelse. Demografi. Systime. (lærebog)

Uden føderalisme forsvinder folkestyret, i: Føderalistklubben. Tag Europa Alvorligt. Tiderne Skfiter 1993:50-60


1992:

Føderalismen efter 2. juni. Salt 1992:1:4:22-23

Danmark - delstat i Europa? ... efter Maastricht. Politisk, økonomisk og monetær union. Fremad

De afgørende spøgsmål ved vor stillingtagen til Maastricht-traktaten, i: Meninger om Danmark og EF-unionen. Forlaget Aktuelle bøger 1992:8:9-19

USA. Forbund og delstater. Opbygning, kompetencefordeling, lovgivningsproces og centralisme, i: Sørensen, C. (red.). Europa. Nation - Union . Efter Minsk og Maastricht. Fremad 1992:381-400

Unionstraktaten. Belyst ud fra bl.a. Tysklands og USA's forfatning, i: Sørensen, C. (red.). Europa. Nation - Union. Efter Minsk og Maastricht. Fremadd 1992:314-353

Økonomisk-Montær Union i EF- læren fra tidligere møntunioner i Europa, i: Lemberg, K. (red.). Unionen og Danmark - demokrati, økonomi og miljø. Akademisk Forlag 1992:32-46

EF's demokratiske underskud - forsvinder ikke ved fejlcitater og overfladisk analyser. Samfundsøkonomen 1992:1:38-42


1991:

Økonomisk og monetær union - før og nu. Internasjonal Politikk 1991:3:325-42

Økonomiministeriets nye rapport om en økonomisk og monetær union. Nationaløkonomisk Tidsskrift 1991:129:121-23

Politisk, økonomisk og monetær union - er tiden moden? Økonomi og Politik 1991:2:15-22

Monetary Policy in 1990. Monetary Review - May 1991. Danmarks Nationalbank 1991:11-15

Pengepolitikken i 1990. Kvartalsoversigt - Maj 1991. Danmarks Nationalbank 1991:11-15

Økonomisk Monetær Union i fremtidens Europa. Praksis 1991:1:2-11

Det nødvendige opgør med nationalstaten. Det udenrigspolitiske magasin 1991:1:55-61

ØMU - vejen til et monetært diktatur. finans & samfund 1991:3:24-26

Økonomisk og politisk union i fremtidens EF. Samfundsøkonomen 1991:2:37-43

Dansk industri i morgendagens Europa. Plast Panorama 1991:3:52-55

Dansk industristruktur i morgendagens Europa. Ledelse & Erhvervsøkonomi 1991:55:5-11


1990:

Danmark - delstat i Europa? Politisk, økonomisk og monetær union. Fremad

Monetary Policy in 1989. Monetary Review - May 1990. Danmarks Nationalbank 1990:14-20

Pengepolitikken i 1989. Kvartalsoversigt - Maj 1990. Danmarks Nationalbank 1990:12-18

Vår for København-Malmø? Nord Revy 1990:1:22-25

Indenfor snorene. Nationaløkonomisk Tidsskrift 1990:128:125-27

Rente, skat og opsparing. Nationaløkonomisk Tidsskrift 1990:128:40-49

Svensk skattereform: Kapitalbeskatning. Fagskrift for Bankvæsen 1990:49:24-30

Vi skal lære at tænke europæisk. tema spot 1990: No.1/Udgivet af sparekasserne

Det indre marked og skatter. Ledelse & Erhvervsøkonomi 1990:54:19-31

Uafhængige udredninger fremmer kompromiser. Sparekassen 1990:91:21-23


1989:

Virksomhedsskatteordningen - skattereformens achilleshæl? Occasional Papers 1989:3

Svensk skattereform: Personbeskatningen. Fagskrift for Bankvæsen 1989:48:125-29

Svært at holde masken. Netop Nu om økonomi. 1989:8:2-3

The Technology Revolution in Copenhagen 1989. The Journal for the integrated Study of artificial intelligence, cognitive science and applied espistemology 1989:6:3-26

Økonomisk politik i Danmark - en kritik. Nationaløkonomisk Tidsskrift 1989:127:165-83

Det indre marked og økonomien. Forksning & Samfund 1989:15:28

Svensk skattereform. Samfundsøkonomen 1989:8:29-35

90'ernes skattereformer og det indre marked. Vejen frem 1989:1:12

Danmark under ombygning. Orientering 1989:1:4-5

Monetary Policy in 1988. Monetary Review - May 1989. Danmarks Nationalbank 1989:13-18

Pengepolitikken i 1988. Kvartalsoversigt - Maj 1989. Danmarks Nationalbank 1989:13-18

Direkte forbrugsskat eller indkomstskat. Skattepolitisk Oversigt 1989:45:334-40

Saxosyge og direkte forbrugsskat. Skattepolitisk Oversigt 1989:45:247-50


1988:

Den teknologiske revolution på fondsmarkedet. Fagskrift for Bankvæsen 1988:47:151-58

Kommunal økonomi i 1988. Odense bus historie. Storby og servicecenter Odense 1945-1988. Odense Kommune 319-42

Opsparing og beskatning. Nationaløkonomisk Tidsskrift 1988:126:196-204

Det indre marked og den direkte forbrugsskat. Indblik 1988:3:10-11

Som strudsen stikker vi hovedet i busken. Sparekassen 1988:89:12-15

Krakket i 1987. Samfundsøkonomen 1988:8:4-13

Après Demain. La Lettre De L'EFMA 1988:91:29

After tomorrow. EFMA's Newsletter 1988:91:29

Optioner og futures. Ledelse & Erhvervsøkonomi 1988:52:95-103

Hvilken skat skal vi vælge i fremtiden? Fremtidens skattevæsen? - fem synspunkter. Kommunernes Landsforening 1988:29-49

Arvesynden - og beskatning af finansielle instrumenter. Finans/Invest 1988:122:10-18

Baggrunden for options- og futuresmarkedets etablering. Finans/Invest 1988:120:5-8


1987:

Livsindkomst, forbrug og opsparing. Orientering 1987:4:10-12

Forthcoming Trading System of the Copenhagen Stock Exchange. Österreichisches Bank Archic 1987:35:287-93

Bolig, inflation og skat. Nordisk Ministerråd. NORD 1987:40. København


1986:

Dansk økonomi: udsigter og økonomisk politik. Nationaløkonomisk Tidsskrift 1986:124:132-38

Virksomhedsskatteordningen - skattereformens akilleshæl? Revisorbladet 1986:47:16-19

Direkte forbrugsskat, vraget i 50'erne, på vej i 80'erne. AKF-Nyt 1986:37-42


1985:

Realrenteafgiftens påvirkning af kapitalmarkedet. BRF. København

Real indkomstbeskatning. Nationaløkonomisk Tidsskrift 1985:123:220-38

Forskydninger på aktiemarkedet de næste 10 år. Finans/Invest 1985:98:41-42


1984:

En uafhængig vurdering af forslaget til nyue låneformer. Landbrugsmagasinet 11. okt. 1984

En direkte forbrugsskat vil have mange fordele. Sparekassen 1984:85:32-34


1983:

Pensionsafgiften åbner for nye forvridninger. Sparekassen 1983:84:18-21


1981:

Indkomstforskelle. Tidens stemme 1981:36:44-46

Skattefrie pensionsordninger ved høj inflation og højt skattetryk. Nationaløkonomisk Tidsskrift 1981:119:330-42


1980:

Konvertible obligationer og nogle skattemæssige konsekvenser - et case i princippet om horisontal lighed. Juristen og Økonomen 1980:62:33-44


1979:

Direkte forbrugsskat vraget i 50'erne, nødvendig i 80'erne? Kooperationen 1979:3:60-61

Skattepolitiske perspektiver for 80'erne. Nationaløkonomisk Tidsskrift 1979:117:409-16

Direkte forbrugsskat, vraget i 50'erne, nøvendig i 80'erne? Juristen og Økonomen 1979:61:161-72


1978:

Investeringsforeningerne sammenblander interesser. Sparekassen 1978:79:522-23

Glistrup-sagen. Nøglen til dens forståelse. Schultz 1978. København

Ejerboligsubsidiernes fordeling. Juristen og Økonomen 1978:60:532-36

Forud for en reform af bolig- og skattepolitikken. Juristen og Økonomen 1978:60:98-100

En indkomstskattemodel: SK-modellen. Nationaløkonomisk Tidsskrift 1978:116:145-63


1977:

Rentebeskatning. Økonomi og Politik 1977:51:293-306

Indkomstskatteudvalgets 2. Betænkning: Den skattemæssige behandling af renteindtægter og - udgifter. Juristen og Økonomen 1977:59:357-79

MICS. En mikrosimulationsmodel for lønmodtagerhusstande. Det økonomiske Råds Sekretariat. København


1975:

Indkomstskattereform og fradragssanering. Juristen og Økonomen 1975:57:453-70


1972:

Prisudviklingen for landbrugsejendomme. Nationaløkonomisk Tidsskrift 1972:110:89-103


1971:

Makroeftersprøgselsfunktioner for investeringer i dansk landbrug. København. (kandidatafhandling ved polit-studiet)