CV


CV ekskl. publikationslister:

Født: 2 . marts 1945

Matematisk student: Ribe Katedralskole 1964

Cand. polit: Københavns Universitet jan. 1972

Professor: Syddansk Universitet, Odense sep. 1982

Beskæftigelse:

Det økonomiske Råds Sekretariat: 1972-1977

Københavns Universitet, Økonomisk Institut: 1977-1982

Syddansk Univeritet, Odense, Økonomisk Institut: 1982-2003

Syddansk Universitet, Odense, Institut for Regnskab og Finansiering: 2004-2007

Syddansk Universitet, Odense, Samfundsvidenskabelig Fakultet: 2007-2013

Tillidserhverv, formandsposter:

Formand for Det økonomiske Råd (overvismand): sep. 1985 - juni 1988

Formand for Københavns Fondsbørs: juni 1986 - 31. dec. 1988

Formand for AE-rådet: sep. 1988 - sep. 2006

Studieleder for Studienævnet for de Økonomiske Dagstudier (SØD), Syddansk Universitet, Odense: sep. 1992 - dec. 1999

Formand for Juristernes & Økonomernes Pensionskasse: maj 1995 - maj 2001

Institutleder, Syddansk Universitet, Odense, Økonomisk Institut: jan. 1996 - jan. 2001

Formand for Ekspertudvalget vedr. Hovedstadsområdet: sep. 1996 - nov. 1998

Formand for Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands økonomi: nov. 1996 - juni 2009

Formand for LIVa - forening mod skadevirkninger af prostitution: april 2018 - jan. 2020

Tillidserhverv, i øvrigt:

Medlem af Det Økonomiske Råd for AE-rådet: okt. 1988 - juni 2006

Medlem af Socialforskningsinstituttets bestyrelse: nov. 1988 - nov. 1989

Medlem af Det samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet: jan. 1992 - dec. 2004

Medlem af Forskningspolitisk Råds repræsentantskab: feb. 1993 - jan. 1996

Medlem af Erhvervsankenævnet: feb. 1994 - feb. 2006

Medlem af Det rådgivende Forskningsudvalg, Danmarks Statistik: nov. 1996 - apr. 2007

Næstformand for Energiklagenævnet: sep. 1998 - aug. 2002

Medlem af bestyrelsen for TV2: jan. 1999 - dec. 2002

Medlem af IDEGRUPPE under ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri: marts 1999 - aug. 2000

Medlem af Danmarks Forskningsråd: juni 1999 - dec. 2003

Medlem af Erhvervsministeriets Referencegruppe: juni 1999 - marts 2002

Medlem af Landskatteretten: juni 2004 - dec. 2011

Medlem af Skatterådet: dec. 2011 - okt. 2017

Medlem af bestyrelsen for Borgerretsfonden: maj 2012 -

Deltagelse i offentlige udredninger (medlem med mindre andet anført):

Betænkning 732, 1975. Redegørelse for arbejdsgruppen vedr. indeksering af pengefordringer, dec. 1974. København

Betænkning 941, 1981. Finansieringsproblemer i landbruget - en teknisk gennemgang. København. (sagkyndig rådgiver)

Betænkning 949, 1982. Den skattemæssige behandling af renter og andet kapitalafkast. København

Initiativgruppen om hovedstadsregionen 1989. Hovedstaden. Hvad vil vi med den? København

Betænkning 1209, 1990. Udenrigstjenesten mod år 2000. København

Ekspertudvalget 1998. Markedskræfter og politisk styring. Den regionaløkonomiske udvikling i Hovedstadsområdet og det øvrige land. København. (Formand for Ekspertudvalget nedsat af Regeringens Hovedstadsudvalg)

Fiskerikommissionen 2009. Nuuk (Formand for kommissionen nedsat af Grønlands Hjemmestyre)

Transportkommissionen 2011. Nuuk (Formand for kommissionen nedsat af Grønlands Selvstyre)

Delltagelse i andet udredningsarbejde (ekskl. Det økonomiske Råds Formandskab):

NIRAS, Greenland A/S 2010b. GA-projektet. (konsulent)

NIRAS, Greenland A/S 2010a. Aluminiumsprojektets økonmiske betydning. Udarbejdet for Greenland Development A/S. (konsulent)

NIRAS, Greenland A/S 2007. Økonomiske konsekvenser af etablering af aluminiumsindustri i Grønland. Analsyer af kapaciteten. Udarbejdet for Greenland Development A/S. (konsulent)

Danmarks Sparekasseforening 1984. Et debatoplæg om en skattereform. København

Danmarks Sparekasseforening 1986. Hvordan munde mættes og goder og glæder deles. En pensionspolitisk analyse. København

Storebæltsgruppen. Den Fynske Fond for Erhvervsøkonomisk Forksning 1990. Gruppens publikationer (se under fanebladet: Fælles bidrag under 1990). Odense

The Danish Research Councils 1992. Latvian Research. An International Evaluation. Copenhagen

Evalueringscenteret 1993. De samfundsvidenskabelige suppleringsuddannelser. Evalueringsrapport. København (formand for Styregruppen)

MEFA og MEDIF 1995. Et bedre sundhedsvæsen! men hvordan? København

Erindringsglimt:

Gørding var vores barndoms by. Festskrift til Thorkild Thejsen 19. nov. 2009

Fra bondedreng til vismand. Lokal-årbogen 2006. Lokalhistorisk forening for Bramming Kommune,  side 75-82. Bramming