Økonomiske modeller


2017:

Finansministeriets regnemaskine bær være - men er ikke - overladt til fagfolk. Berlingske 31. juli 2017

2012:

Manipulatoren Kærgård. Information 7. sep. 2012 (Dette indlæg afviste Information at bringe, se også under Afviste indlæg)

Kærgårds misinformationer. Information 21. aug. 2012

Når vismænd misinformerer. Information 20. juni 2012

2011:

Modellerne holder, økonomerne fejler. Kronik. Information 30. juni 2011

1996:

Konjunkturmodeller og AGE-modeller - forskelle og ligheder. Nationaløkonomisk Tidsskrift. Festskrift til Anders Ølgaard 1996:109-114

1990:

ADAM's autoritet contra luftkastellerne. Information 23. marts 1990

Budgetdepartementets modeludvidelser og det faglige grundlag. Nationaløkonomisk Tidsskrift 1990:128:1-3. (sammen med L. Andersen, I. Buch og C. Koch)

1989:

Påstand uden belæg. Information 19. dec. 1989

Politisk skønmaleri. Kronik. Det fri Aktuelt 11. dec. 1989

Modelbrug og misbrug. På kompromis med de faglige normer. Politiken 27. nov. 1989

ADAM er en Fogh. Opgør om økonomisk model. Politiken 28. juni 1989

ADAM blev omskolet i skønmaleri. Politiken 1. juni 1989

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 1989. Modelbrug og -misbrug om Budgetdepartementets modelberegninger af Planen. København

1980:

En mikro-baseret makro-model af dansk økonomi. Forskningen & Samfundet 1980:63-64. (sammen med E. Yndgaard)

1978:

En indkomstskattemodel: SK-modellen. Nationaløkonomisk Tidsskrift 1978:116:145-63

1977:

MICS. En mikrosimulationsmodel for lønmodtagerhusstande. Det økonomiske Råds Sekretariat. København

1974:

Finanseffekt og multiplikatorer i SMEC II. Nationaløkonomisk Tidsskrift 1974:112:267-97. (sammen med J. Rosted og A. Schaumann)

SMEC II. Måling af finanspolitikkens aktivitetsvirkninger. Det økonomiske Råds Sekretariat. København. (sammen med J. Rosted og A. Schaumann)

1972:

Prisudviklingen for landbrugsejendomme. Nationaløkonomisk Tidsskrift 1972:110:89-103

1971:

Makroefterspørgselsfunktioner for investeringer i dansk landbrug. København. (egen kandidatafhandling)